aLLowh,,

August 5, 2008

. d siiNih bLuub .

. k2g idtu orangna . .

. humoriis .

. Lebaii sanGadh .

. ndaaG gampang maRaa .

. puuna buaxag saaBad .

. k2g nTuuw caiiaNk saNgadh ma nduUb ma apiioD .

. k2g paLing nDag cukag ma aNag iiaNg nmaXa “p _ _ m _  samaa

n _ _ d _ _” .

. suuDa idtu saDJah .